Maria

 

Maria

maria

Maria is in het Nieuwe Testament en de Koran de moeder van Jezus. Volgens de christelijke traditie is zij de dochter van Joachim en Anna. Voor Katholieken is zij een belangrijke heilige.

In de rooms-katholieke en Oosters-orthodoxe kerken speelt Maria een belangrijke rol in het geloofsleven. Er is binnen de theologie zelfs een complete discipline die zich speciaal op haar richt: de mariologie. Verschillende liturgische feesten en hoogfeesten worden ter ere van haar gevierd.

Binnen bijvoorbeeld de Rooms-katholieke liturgie bekleedt Maria een belangrijke positie qua gedachtenisfeesten, maar de eigenlijke gebeden en het Offer blijven tot God de Vader gericht, met het smeken tot Jezus-Christus. Volgens de officiële kerkelijke leer kan Maria nooit de plaats van Jezus vervangen en verwijst zij altijd naar Jezus als de werkelijke Middelaar tussen de mens en God.